Utbyggnader på gamla hus

post thumb
Utbyggnader På Gamla Hus
by Mikael Nedstedt/ on 02 Dec 2022

Utbyggnader på gamla hus

När det kommer till utbyggnader på gamla hus så finns det en del saker som är bra att tänka på. Vid en utbyggnad krävs det oftast, till skillnad från exempelvis en köksrenovering, ett bygglov. Därför är det bra att som ett första steg se efter med din kommun vad som gäller just där du bor. I många fall finns det redan en process som det går att genomföra digitalt på kommunens hemsida.

Ansök om bygglov

De flesta kommuner har som sagt okomplicerade förfaranden när det gäller bygglov, ofta behöver man inkomma med en enkel ritning på hur det är tänkt att ombyggnationen ska se ut så att kommunens handläggare kan fatta beslut. Som tumregel kan man säga att bygglov krävs vid alla yttre förändringar på en fastighet. Exempel på detta kan vara en tillbyggnad så som en glasveranda eller att man sätter in ett nytt fönster i fasaden.